Iscritti al corso:

Iscritto il Nome Accettazione #1 Venerdì 17 maggio -Sede OPT TARANTO -VIA SALINELLA,15 Accettazione #2 Accettazione #3
08-04-2024 18:50 Paola Orlandi SiSiSiSi
08-04-2024 18:44 Silvia Decataldo SiSiSiSi
08-04-2024 15:38 Cristina01 SiSiSiSi
08-04-2024 15:40 Cosima Colacicco SiSiSiSi
08-04-2024 15:41 Alessia Ligorio SiSiSiSi
08-04-2024 15:46 Angela Marraffa SiSiSiSi
08-04-2024 15:49 maria nardelli SiSiSiSi
08-04-2024 15:59 Barbara Pulimeno SiSiSiSi
08-04-2024 16:34 Rosaria Francavilla SiSiSiSi
08-04-2024 16:37 Antonio SiSiSiSi
08-04-2024 16:39 Pnrmra73p66l049v SiSiSiSi
08-04-2024 16:42 ANNA MARIA MANCINO SiSiSiSi
08-04-2024 16:45 Giuseppe Marangi SiSiSiSi
08-04-2024 16:49 Carmela Nocco SiSiSiSi
08-04-2024 16:50 Irene friuli SiSiSiSi
08-04-2024 16:51 AntonellaG61 SiSiSiSi
08-04-2024 16:55 Anna Maria SiSiSiSi
08-04-2024 16:57 Lina Ligorio SiSiSiSi
08-04-2024 16:57 Daniela Caputo Stadio SiSiSiSi
08-04-2024 16:57 lea_galeone@yahoo.it SiSiSiSi
08-04-2024 16:58 Birtolo Angela SiSiSiSi
08-04-2024 16:58 Angelica Alfarano SiSiSiSi
08-04-2024 17:00 Marinella SiSiSiSi
08-04-2024 17:03 Pasqualina Birtolo SiSiSiSi
08-04-2024 17:03 Alessio SiSiSiSi
08-04-2024 17:06 Loredana Mignogna SiSiSiSi
08-04-2024 17:09 Cristina SiSiSiSi
08-04-2024 17:10 Ilenia Elena Sgobio SiSiSiSi
08-04-2024 17:10 Pastorelli Piera SiSiSiSi
08-04-2024 17:11 Silvia Petraroli SiSiSiSi
08-04-2024 17:11 Anna rita SiSiSiSi
08-04-2024 17:14 Monica SiSiSiSi
08-04-2024 17:16 Pierdavide Calabretti SiSiSiSi
08-04-2024 17:17 Ignazio SiSiSiSi
08-04-2024 17:17 Lucia SiSiSiSi
08-04-2024 17:17 Roberta Stigliano SiSiSiSi
08-04-2024 17:18 IRENE D'ASCIA SiSiSiSi
08-04-2024 17:20 GRCNNN72L51D171R SiSiSiSi
08-04-2024 17:21 Stefania60 SiSiSiSi
08-04-2024 17:22 Cosimo De leonardo SiSiSiSi
08-04-2024 17:23 Caterina Buccoliero SiSiSiSi
08-04-2024 17:26 francesca demarinis SiSiSiSi
08-04-2024 17:28 LUCIA ANNA SARACINO SiSiSiSi
08-04-2024 17:28 Antonietta Fiore SiSiSiSi
08-04-2024 17:28 Daniele Maria Penna SiSiSiSi
08-04-2024 17:31 Sonia Fragnelli SiSiSiSi
08-04-2024 17:33 Domenico Mattia SiSiSiSi
08-04-2024 17:44 Dimagli Cosimo SiSiSiSi
08-04-2024 17:45 Carmela Friuli SiSiSiSi
08-04-2024 17:50 maria.mam@hotmail.it SiSiSiSi
08-04-2024 17:52 sisty973@yahoo.it SiSiSiSi
08-04-2024 17:55 teucro SiSiSiSi
08-04-2024 18:01 Anna Maria Di Lorenzo SiSiSiSi
08-04-2024 18:02 Angelo Masaro SiSiSiSi
08-04-2024 18:02 Fabio Fiorillo SiSiSiSi
08-04-2024 18:07 Mecca Gerardo SiSiSiSi
08-04-2024 18:11 Maria Giorlando SiSiSiSi
08-04-2024 18:13 Luana Malvaso SiSiSiSi
08-04-2024 18:20 TRSNNA66D45L049C SiSiSiSi
08-04-2024 18:22 ciro chimenti SiSiSiSi
08-04-2024 18:27 Anna Rita Ferrannina SiSiSiSi
08-04-2024 18:27 Daniela Ricciato SiSiSiSi
08-04-2024 18:28 Crcgdn66e50l049w SiSiSiSi
08-04-2024 18:30 AR SiSiSiSi
08-04-2024 18:52 Marcella Dinoi SiSiSiSi
08-04-2024 18:54 Felino Bianca SiSiSiSi
08-04-2024 19:04 Angela SiSiSiSi
08-04-2024 19:05 MARZENA KORGOL SiSiSiSi
08-04-2024 19:32 Simona Romano SiSiSiSi
08-04-2024 19:34 sanaricosofia SiSiSiSi
08-04-2024 19:39 Antonio Semeraro SiSiSiSi
08-04-2024 19:39 Alessia Esposito SiSiSiSi
08-04-2024 19:54 Marina2024 SiSiSiSi
08-04-2024 20:05 Angela Maria Bommino SiSiSiSi
08-04-2024 20:12 Giada SiSiSiSi
08-04-2024 20:14 Daniele D'Erchia SiSiSiSi
08-04-2024 20:14 Antonina Tremamunno SiSiSiSi
08-04-2024 20:26 Maria Palmieri SiSiSiSi
08-04-2024 20:31 Cosima Brunetti SiSiSiSi
08-04-2024 20:31 conte concetta SiSiSiSi
08-04-2024 20:38 Giuseppa Arcadio SiSiSiSi
08-04-2024 21:19 Anna Romano SiSiSiSi
08-04-2024 22:06 Sabina Paparella SiSiSiSi
08-04-2024 22:45 Patrizia IURLARO SiSiSiSi
08-04-2024 22:56 ANNA DORCONTE SiSiSiSi
08-04-2024 23:24 Angela Alfarone SiSiSiSi
09-04-2024 00:17 Carmela De Roma SiSiSiSi
09-04-2024 05:57 Sandro Rivizzigno SiSiSiSi
09-04-2024 07:52 maria carmela bruni SiSiSiSi
09-04-2024 07:53 Annalisa SiSiSiSi
09-04-2024 10:43 Domenica Bastelli SiSiSiSi
09-04-2024 11:25 Stasi Alessia SiSiSiSi
09-04-2024 12:18 Sabrina Barbati SiSiSiSi
09-04-2024 12:35 Pasqualina Spada SiSiSiSi
09-04-2024 12:57 vlagioia SiSiSiSi
09-04-2024 12:57 Nicoletta Garzone SiSiSiSi
09-04-2024 13:10 Ilenia SiSiSiSi
09-04-2024 15:38 Adriana75 SiSiSiSi
09-04-2024 16:41 antonioandri SiSiSiSi
09-04-2024 18:22 Perla Coli' SiSiSiSi