Iscritti al corso:

Iscritto il Nome Accettazione #1 13 maggio 2024-AUDITORIUM DIPARTIMENTO IONICO UNIBA,VIA DUOMO 259 (TA) Accettazione #2 Accettazione #3
04-04-2024 23:29 gabriellarenna SiSiSiSi
04-04-2024 21:19 Alessia Esposito SiSiSiSi
04-04-2024 22:09 sara89 SiSiSiSi
04-04-2024 23:31 Lina Ligorio SiSiSiSi
05-04-2024 09:44 ANNA DORCONTE SiSiSiSi
04-04-2024 22:14 MARZENA KORGOL SiSiSiSi
04-04-2024 22:18 Pastorelli Piera SiSiSiSi
05-04-2024 00:00 SeryP91 SiSiSiSi
05-04-2024 00:21 Alessia Musciacchio SiSiSiSi
05-04-2024 03:25 Marlena SiSiSiSi
05-04-2024 05:55 Mecca Gerardo SiSiSiSi
05-04-2024 06:15 Sabrina Barbati SiSiSiSi
05-04-2024 06:17 Ivana Fanigliulo SiSiSiSi
05-04-2024 06:20 sabina stanca manca SiSiSiSi
05-04-2024 06:40 Rosaria Francavilla SiSiSiSi
05-04-2024 06:21 teucro SiSiSiSi
05-04-2024 06:33 Birtolo Angela SiSiSiSi
05-04-2024 06:36 Pasqualina Birtolo SiSiSiSi
05-04-2024 06:45 PERRUCCI FILOMENA SiSiSiSi
05-04-2024 06:45 Marinella SiSiSiSi
05-04-2024 06:52 Elena De Santis SiSiSiSi
05-04-2024 06:53 Alessia Baldi SiSiSiSi
05-04-2024 07:03 Loredana Notaristefano SiSiSiSi
05-04-2024 07:05 Angela Maria Bommino SiSiSiSi
05-04-2024 07:06 Giovanni Vittorio Cazzato SiSiSiSi
05-04-2024 07:06 Francesca Prisciano SiSiSiSi
05-04-2024 07:10 Crcgdn66e50l049w SiSiSiSi
05-04-2024 07:10 Leonardo Tinelli SiSiSiSi
05-04-2024 07:18 Angela Gentile SiSiSiSi
05-04-2024 07:18 Chiara Guarino SiSiSiSi
05-04-2024 07:21 Valerio Latartara SiSiSiSi
05-04-2024 07:21 Robys118 SiSiSiSi
05-04-2024 07:35 Antoniomaschio SiSiSiSi
05-04-2024 07:41 Gianvito SiSiSiSi
05-04-2024 07:41 Angela Marraffa SiSiSiSi
05-04-2024 07:44 Monica SiSiSiSi
05-04-2024 07:46 Antonio Pellegrino SiSiSiSi
05-04-2024 07:46 Roberto Perugini SiSiSiSi
05-04-2024 08:00 Anna Maria SiSiSiSi
05-04-2024 08:08 Francesca Amati SiSiSiSi
05-04-2024 08:31 barbara granara SiSiSiSi
05-04-2024 08:40 Annalisa SiSiSiSi
05-04-2024 08:53 Mariangela Maraglino SiSiSiSi
05-04-2024 08:55 Irene friuli SiSiSiSi
05-04-2024 09:07 Silvia Petraroli SiSiSiSi
05-04-2024 09:08 Daniela Nardelli SiSiSiSi
05-04-2024 09:10 simone della torre SiSiSiSi
05-04-2024 09:21 Cristina SiSiSiSi
05-04-2024 09:31 Ilenia Elena Sgobio SiSiSiSi
05-04-2024 09:35 Marina2024 SiSiSiSi
05-04-2024 09:36 Maria SiSiSiSi
05-04-2024 10:00 Dimagli Cosimo SiSiSiSi
05-04-2024 10:05 Alejola23 SiSiSiSi
05-04-2024 10:06 Eugenio Paciulli SiSiSiSi
05-04-2024 10:08 GIUSEPPINA SALVI SiSiSiSi
05-04-2024 10:08 Rosanna Cecere SiSiSiSi
05-04-2024 10:10 Annunziata Ivana Capone SiSiSiSi
05-04-2024 10:11 Silvana Grieco SiSiSiSi
05-04-2024 10:36 Annibale Gravina SiSiSiSi
05-04-2024 10:43 Vitantonia speciale SiSiSiSi
05-04-2024 10:43 Cosima Brunetti SiSiSiSi
05-04-2024 11:41 Nicoletta SiSiSiSi
05-04-2024 12:24 rslnmr61l59l49f SiSiSiSi
05-04-2024 12:48 maria nardelli SiSiSiSi
05-04-2024 12:49 maria carmela bruni SiSiSiSi
05-04-2024 14:18 Anna rita SiSiSiSi
05-04-2024 14:56 Carmela Friuli SiSiSiSi
05-04-2024 15:46 Daniela Ricciato SiSiSiSi
05-04-2024 15:28 Antonietta Carenza SiSiSiSi
05-04-2024 15:33 AR SiSiSiSi
05-04-2024 16:40 Alessia Greco SiSiSiSi
05-04-2024 16:54 Vincenza SiSiSiSi
05-04-2024 17:30 Antonina Tremamunno SiSiSiSi
05-04-2024 18:07 IRENE D'ASCIA SiSiSiSi
05-04-2024 18:33 Maria Palmieri SiSiSiSi
06-04-2024 07:52 Angy84 SiSiSiSi
06-04-2024 08:16 Anna maria Damasi SiSiSiSi
06-04-2024 09:01 Galemari SiSiSiSi
06-04-2024 09:17 DNLGNN81T60L049L SiSiSiSi
06-04-2024 09:42 Lucia Calabrese SiSiSiSi