Iscriviti prima di poter partecipare ad i corsi!

Clicca qui per iscriverti

Iscritti al corso:

Iscritto il Nome Accettazione #1 LUNEDì 22 APRILE 2024-Sede OPT TARANTO -VIA SALINELLA,15 Accettazione #2 Accettazione #3
12-03-2024 18:54 Anna Maria Di Lorenzo SiSiSiSi
12-03-2024 19:08 TRSNNA66D45L049C SiSiSiSi
12-03-2024 19:11 Lucia18 SiSiSiSi
12-03-2024 19:28 Pastorelli Piera SiSiSiSi
12-03-2024 19:32 Stefania60 SiSiSiSi
12-03-2024 19:49 Monica SiSiSiSi
12-03-2024 19:53 Ilenia Elena Sgobio SiSiSiSi
12-03-2024 19:53 Felino Bianca SiSiSiSi
12-03-2024 19:55 Liliana Zuppardi SiSiSiSi
12-03-2024 19:57 Barletta Maria Rosaria SiSiSiSi
12-03-2024 20:00 Infermiere1981 SiSiSiSi
12-03-2024 20:06 Pnrmra73p66l049v SiSiSiSi
12-03-2024 20:09 Marilena SiSiSiSi
12-03-2024 20:13 Santopietro Francesco SiSiSiSi
12-03-2024 20:14 Marinella SiSiSiSi
12-03-2024 20:17 Carmela Friuli SiSiSiSi
12-03-2024 20:22 Loredana Notaristefano SiSiSiSi
12-03-2024 20:25 Sonia Fragnelli SiSiSiSi
12-03-2024 20:26 Lina Ligorio SiSiSiSi
12-03-2024 20:30 Birtolo Angela SiSiSiSi
12-03-2024 20:31 Marina2024 SiSiSiSi
12-03-2024 20:35 Iwonairena SiSiSiSi
12-03-2024 20:36 Pasqualina Birtolo SiSiSiSi
12-03-2024 20:39 francesca SiSiSiSi
12-03-2024 20:40 Rosaria Francavilla SiSiSiSi
12-03-2024 20:45 maria carmela bruni SiSiSiSi
12-03-2024 20:49 Pier86 SiSiSiSi
12-03-2024 20:50 Anna Maria SiSiSiSi
12-03-2024 20:52 Crcgdn66e50l049w SiSiSiSi
12-03-2024 20:58 Irene friuli SiSiSiSi
12-03-2024 21:00 Mattia Mandorino SiSiSiSi
12-03-2024 21:01 Alberto SiSiSiSi
12-03-2024 21:09 uonafish SiSiSiSi
12-03-2024 21:13 Galemari SiSiSiSi
12-03-2024 21:14 AntonellaG61 SiSiSiSi
12-03-2024 21:20 aleventre SiSiSiSi
12-03-2024 21:21 Eugenio Paciulli SiSiSiSi
12-03-2024 21:25 Alejola23 SiSiSiSi
12-03-2024 21:41 Cristina01 SiSiSiSi
12-03-2024 22:04 Angy93 SiSiSiSi