Iscritti al corso:

Iscritto il Nome Accettazione #1 Giovedi\\\' 28 Marzo 2024 -Sede OPT TARANTO -VIA SALINELLA,15 Accettazione #2 Accettazione #3
28-02-2024 09:05 Mecca Gerardo SiSiSiSi
28-02-2024 09:07 sabina stanca manca SiSiSiSi
28-02-2024 09:15 Francesco.90 SiSiSiSi
28-02-2024 09:35 Cristina SiSiSiSi
28-02-2024 09:37 Valsxjk SiSiSiSi
28-02-2024 09:43 Ignazio SiSiSiSi
28-02-2024 09:49 Ilena Buonsanti SiSiSiSi
28-02-2024 09:52 carmen marinelli SiSiSiSi
28-02-2024 09:58 Lorenzo SiSiSiSi
28-02-2024 09:59 zicariangelo@libero.it SiSiSiSi
28-02-2024 10:04 Anna Marilina Verdano SiSiSiSi
28-02-2024 10:11 Alejola23 SiSiSiSi
28-02-2024 10:20 Kikka87f SiSiSiSi
28-02-2024 10:25 FRNRSR71S45F027M SiSiSiSi
28-02-2024 10:28 Valentina SiSiSiSi
28-02-2024 10:30 Antonietta Pesare SiSiSiSi
28-02-2024 10:55 Roberto SiSiSiSi
29-02-2024 23:07 Alessia Esposito SiSiSiSi
28-02-2024 11:23 Roberta Stigliano SiSiSiSi
29-02-2024 16:48 sanaricosofia SiSiSiSi
28-02-2024 11:28 Alessio SiSiSiSi
28-02-2024 11:30 Cristina01 SiSiSiSi
28-02-2024 11:33 Monica Massafra SiSiSiSi
28-02-2024 11:52 Marina2024 SiSiSiSi
28-02-2024 12:00 AntonellaG61 SiSiSiSi
28-02-2024 12:01 Liliana Zuppardi SiSiSiSi
28-02-2024 12:07 Ilenia Elena Sgobio SiSiSiSi
28-02-2024 12:30 Angelica Alfarano SiSiSiSi
28-02-2024 12:47 Mary1989 SiSiSiSi
29-02-2024 15:59 Simona acquaviva SiSiSiSi
28-02-2024 13:13 Bergantino Ciro Alessandro SiSiSiSi
28-02-2024 13:50 BarbyS. SiSiSiSi
28-02-2024 14:03 portamario SiSiSiSi
28-02-2024 14:58 Asta SiSiSiSi
28-02-2024 14:58 Campocci Tiziana SiSiSiSi
28-02-2024 15:29 AURICCHIO CIRO SiSiSiSi
29-02-2024 07:34 Aprilemattia SiSiSiSi
29-02-2024 13:27 Rosa Cuscela SiSiSiSi
29-02-2024 14:43 SeryP91 SiSiSiSi