Iscriviti prima di poter partecipare ad i corsi!

Clicca qui per iscriverti

Iscritti al corso:

Iscritto il Nome Accettazione #1 VENERDI\\\' 19 APRILE 2024-Sede OPT TARANTO -VIA SALINELLA,15 Accettazione #2 Accettazione #3
04-03-2024 19:34 dmcmra74l58e882z SiSiSiSi
04-03-2024 19:25 sabina stanca manca SiSiSiSi
04-03-2024 19:32 Monica SiSiSiSi
04-03-2024 19:32 roberto.pollice@virgilio.it SiSiSiSi
04-03-2024 19:33 Carmela Friuli SiSiSiSi
04-03-2024 19:33 Valeria Passaseo SiSiSiSi
04-03-2024 19:35 Stefanca SiSiSiSi
04-03-2024 19:35 Annamaria SiSiSiSi
04-03-2024 19:36 RobertaPichillo SiSiSiSi
04-03-2024 19:37 Maria carmela SiSiSiSi
04-03-2024 19:37 Monica Massafra SiSiSiSi
04-03-2024 19:38 caterinaclemente@hotmail.it SiSiSiSi
04-03-2024 19:39 AnnalisaLomastro SiSiSiSi
04-03-2024 19:41 Angela Maria Bommino SiSiSiSi
04-03-2024 19:41 Mecca Gerardo SiSiSiSi
04-03-2024 19:42 Birtolo Angela SiSiSiSi
04-03-2024 19:42 Pasqualina Birtolo SiSiSiSi
04-03-2024 19:42 Piera1209 SiSiSiSi
04-03-2024 19:45 NNNDVD74M13G491K SiSiSiSi
04-03-2024 19:45 Vincenza Buscicchio SiSiSiSi
04-03-2024 19:46 Dimagli Cosimo SiSiSiSi
04-03-2024 19:46 Angy93 SiSiSiSi
04-03-2024 19:47 CPNNNZ71S70E205C SiSiSiSi
04-03-2024 19:47 ADELAIDE PANETTIERI SiSiSiSi
04-03-2024 19:48 PCCFNC67B48E986A SiSiSiSi
04-03-2024 19:49 aleventre SiSiSiSi
04-03-2024 19:49 Riccarda SiSiSiSi
04-03-2024 19:50 Ivana Fanigliulo SiSiSiSi
04-03-2024 19:50 Tommaso.nisi@asl.taranto.it SiSiSiSi
04-03-2024 19:52 Valerio Latartara SiSiSiSi
04-03-2024 19:52 Stasi Carmela SiSiSiSi
04-03-2024 19:53 Liliana Zuppardi SiSiSiSi
04-03-2024 19:55 Miry92 SiSiSiSi
04-03-2024 19:55 Ilenia Elena Sgobio SiSiSiSi
04-03-2024 19:55 Diletta Micaela Libardi SiSiSiSi
04-03-2024 19:58 Giada SiSiSiSi
04-03-2024 20:01 Nosella Viviana SiSiSiSi
04-03-2024 20:01 Giusy SiSiSiSi
04-03-2024 20:01 Pietro SiSiSiSi